Behandlingsområder - privat/erhverv

Privatpersoner og grupper

Et af mine specialer er indsigten i familiedynamikker, og hvordan de kan forandres.

En del af klienterne kommer derfor med familierelaterede problemstillinger, så som:

 • Problemer med børn eller mellem børn og forældre
 • Skilsmisser
 • Sammenbragte familier
 • Parforhold i krise

Men jeg arbejder også en del med grupper, eksempelvis fra arbejdspladser.

Kendte deltagere
Et terapiforløb for eksempelvis en familie kan veksle, så klienterne nogle gange kommer sammen, hvor vi arbejder med gruppen. Andre gange kommer de hver for sig, hvor det er den enkeltes problemstillinger vi arbejder med.
En arbejdsplads vil typisk modtage gruppe-supervision eller træning.

Ukendte deltagere
Nogle enkeltpersoner kan også have glæde af at deltage i en gruppe, hvor gruppemedlemmerne ikke kender hinanden på forhånd, men hvor vi arbejder med en bestemt problemstilling. Eksempelvis sorggrupper, mennesker med særlige sygdomme, selvhjælpsgrupper for spiseforstyrrelser, og grupper af misbrugere.

Erhverv – offentligt og privat

Jeg tilbyder behandling og supervision af enkelte medarbejdere, hvor medarbejderen kommer til mig, hvis hun mangler faglig inspiration, hænger fast i konflikter, er belastet af stress, eller har haft traumatiserende oplevelser.

De samme emner arbejder jeg også med i grupper og teams på de enkelte arbejdspladser.
I grupperne arbejder vi eksempelvis med

 • Træning af samarbejdsrelationer
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Supervision

Undervisning
Jeg underviser i familiesyn og relationskompetence. Eksempelvis i forhold til: 

 • Arbejdet med børn, unge og familier,
 • Forældre-samarbejde i skoler og institutioner,
 • Personaleudvikling og træning
 • Kurser i stresshåndtering.

Faggrupper
Jeg har særligt erfaring i at arbejde med personalegrupper indenfor behandlings-, institutions- og undervisningsområdet.

tilbage