CV - Axel Maychrzak

Projekter og ansættelser

2005: Underviser på Psykoterapeutisk Institut Århus.

2004-05: Gruppeterapi for bl.a. alkohol-afhængige, samt supervision af personalet - Helios Centret i Ebeltoft.

1995-2001: Terapi, supervision og undervisningsopgaver for Skolen for Afspændingspædagogik i Randers.

1994: Overenskomst med Sygesikringen

1992-: Konsulent for Kempler Instituttet. Undervisning i Tyskland og Østrig med Jesper Juul.

1991-92:  Projekt for Muskelsvindfonden om ALS-patienter og deres behandlingsbehov. Blandt andet om deres terapi og rådgivningsbehov.

1991-: Oprettet egen fuldtidspraksis.

1983-91: Ansat som psykolog i Århus Kommunes Socialforvaltning. Henholdsvis Sociallægeinstitutionen og familiebehandlingen på områdekontor.

1981-82: Projekt og undervisningsforløb vedrørende anbragte børn.

Løbende opgaver

  • Terapi og rådgivning af private, enkeltpersoner, familier og grupper.
  • Supervision af diverse kommunale behandlerteams, særligt på familieområdet.
  • Supervision af socialpædagogiske konsulenter, kuratorer, behandlingshjem osv.
  • Undersøgelser og udredninger: Familieundersøgelser, forældreevne, overgrebsproblematikker.

Uddannelser

1996-98: Uddannelse i brug af EMDR.

1991-93: Kropsterapi / massageuddannelse i Ma-Uri v/ Hemi og Katja Fox.

1989-91: 3-årig efteruddannelse i familieterapi fra The Kempler Institute of Scandinavia.

1983: Cand.psych. fra Århus Universitet.

Autorisationer

  • 2005: Medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF).
  • 1995: Specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i Psykoterapi.
  • 1994: Autoriseret psykolog, Sygesikringsaftale.

Sprog

  • Taler og skriver flydende tysk og dansk.
  • Erfaring i terapi på engelsk.
  • Erfaring i terapi med tolkebistand.