Grundlag

Gennem dialogens fælles rum skaber vi mere end summen af det, vi kan udvirke hver for sig. Den tankegang er grundlaget for mit arbejde og går også igen i mit logo, hvor mødet mellem de to fører videre ud i verden.

Først og fremmest arbejder jeg med forholdet mellem mennesker. Relationen mellem klienten og mig udgør det væksthus, hvor muligheder for ændringer vokser frem, så klienten kan plukke dem, han vælger til sin videre vej.

Skærsliberen
Vi kommer fra hvert vores udgangspunkt.
Jeg har min psykologiske viden.
Du har dine erfaringer.

Jeg er ikke bare en isenkræmmer, som præsenterer dig for løsningsforslag, værktøjer og metoder. Oftere  er jeg skærsliberen, som hjælper dig med at finde dine egne ressourcer og skærpe dem i forhold til den konkrete opgave.

Bagom mit logo
Mit logo er inspireret af lemniskaten – det liggende ottetal – som også er symbol for uendelighed.

Dialogen og relationen der fortsætter og bringer os videre.

Terapeuten aftaler med klienten at stille sig til rådighed for ham. Ved at lytte aktivt til hans problem (P1). Så længe de udvikler en fælles forståelse for problemet udvikler det sig (P2, P3, osv) for hver omgang de taler.

Ifølge Hildebrandt...