Arbejdsmetode

Mit arbejde hviler på to grundpiller: Dialogen og relationen. Vi taler sammen, og vi forholder os til hinanden.

Arbejdsmetoden er samtale. Sammen undersøger vi problemstillingen. Jeg stiller min viden til rådighed og guider gennem den proces, det er at løse psykologiske problemer.

Mellem mennesker
Vores fokus er på dialogen og relationen. Klienten fortæller om sin indre dialog og om relationen til væsentlige personer i sin omgangskreds.

Samtidig bruger vi den dialog og relation, der er mellem os, klienten og terapeuten, og vi reflekterer over det der sker.

Hvordan du har det med andre mennesker siger også noget om, hvordan du har det med dig selv. Derfor er relationsarbejde en indgang til at arbejde både med sine indre forhold og til sine forhold til andre.

Krop og psyke
Men dialog er ikke kun ord. Dialog er også fysik: Kropssprog og handlinger. At smække med døren eller undlade at dække op til sin partner ved morgenbordet er også del af en dialog.

Krop og psyke er uadskillelige aspekter af menneskelivet, og en del af arbejdet består i også rent kropsligt at lade klienten blive opmærksom på sin indre dialog. Når klienten eksempelvis fortæller og samtidig får et trist ansigtsudtryk, eller halsen snører sig sammen, så retter jeg opmærksomheden ind på det. Signalet fungerer som et budskab på samme måde som det talte ord.

Praktiske oplysninger
En konsultation varer sædvanligvis 45-60 minutter. 
Hvor det er relevant i forhold til problemstillingen, samarbejder jeg med psykiater, alm. praktiserende læge og misbrugsbehandling.

Jeg er specialuddannet inden for Kempler og certificeret i at arbejde med EMDR - læs mere...

Læs mere om min baggrund under CV